case
rotterdam wil met ambassadeurs kleinere bedrijven meekrijgen

Per logistiek segment (vers, bouw, service) wil de gemeente Rotterdam ondernemers inzetten die andere kleinere bedrijven enthousiasmeren voor elektrische rijden.

Foto Rotterdam

Foto: Naam Achternaam

Aanpak: Ambassadeursrol voor kleine ondernemers

De gemeente Rotterdam is nu bezig met het opstellen van een convenant. Hierin wil zij met een goede afspiegeling van de Rotterdamse logistieke sector afspraken maken over hoe de zero-emissiezone er precies uit komt te zien. De samenwerking met de koplopers binnen de sector verloopt goed, maar de kleinere logistieke bedrijven zijn vaak minder betrokken.

Die willen zij in het convenant nu ook betrekken. Albrechts licht toe: “Per logistiek segment – denk aan vers, bouw, service – willen we één of meer partijen/ondernemers opnemen die een ambassadeursrol krijgen. De bedoeling is dat zij informatie weer doorgeven aan hun collega’s en ze actief meenemen in het proces. We hopen dat we hiermee ook bij de kleine ondernemers de koudwatervrees rondom elektrisch rijden weg kunnen nemen.”

Pagina Gemeente Rotterdam

20 oktober 2020 | Toen de gemeente Rotterdam in 2014 startte met de Green Deal ZES was het nog lastig om ondernemers te committeren aan deze doelstelling. Door vanaf dag één nauw samen te werken met de logistieke sector en door de inzet van SPES, zag de gemeente na verloop van tijd steeds meer partijen aanhaken. “Het gesprek is nu niet meer: waarom gaan we dit doen? Maar: hoe gaan we dit doen?”, vertelt Jan Robbert Albrechts, adviseur mobiliteit van de gemeente Rotterdam. In samenwerking met de logistiek sector en inzet van SPES is in juli 2019 het Stappenplan Zero-emissie Stadslogistiek door het Rotterdamse college vastgesteld.

Jan Robbert Albrechts
We hopen dat we hiermee ook bij de kleine ondernemers de koudwatervrees rondom elektrisch rijden weg kunnen nemen.
Jan Robbert Albrechts