Wil jij ook bijdragen aan een aantrekkelijke en gezonde binnenstad?

Of je er nu woont, winkelt of onderneemt: we zijn allemaal gebaat bij een aantrekkelijke en gezonde binnenstad. Om de leefbaarheid van onze stadscentra te verbeteren, is in het Klimaatakkoord afgesproken dat alle transport en logistiek in de binnenstad vanaf 2025 uitstootvrij is. De logistieke sector en overheden werken samen bij het invoeren van de zero-emissiezones.

Dat doen we met een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Hiermee stimuleren we initiatieven die het verkeer in de stad verminderen en verduurzamen en zorgen we voor eenduidige en werkbare afspraken, het versnellen van de beschikbaarheid van emissievrije vracht- en bestelauto’s en voor voldoende laad- en tankmogelijkheden. Wil jij ook een bijdrage leveren aan aantrekkelijke en gezonde steden? Doe dan mee met de uitvoeringsagenda van Zero-Emissie Stadslogistiek!

Zo werkt het

Meedoen met de Uitvoeringsagenda werkt als volgt. 

1. Bedenk op welke manier jij met jouw bedrijf of organisatie een bijdrage wil leveren aan een leefbare binnenstad. Bijvoorbeeld door transporten te bundelen en door elektrisch vervoer. Met emissievrije voertuigen zet je een belangrijke stap om je bedrijf duurzaam te maken. 

2. Kijk bij welke werkgroep je wil aansluiten. Er zijn voor de uitvoeringsagenda drie werkgroepen opgericht. Verschillende bedrijven en organisaties zijn al aan de slag. Jij kunt daarbij aanhaken. En je kunt ook zelf oplossingen aandragen over de invulling van zero-emissie stadslogistiek. Hieronder zie je per werkgroep de onderwerpen waar deelnemers zich over buigen.

3. Meld je aan! Onderteken dan het formulier en doe mee! Er zijn drie verschillende formulieren: voor bedrijven, gemeenten en branche- en koepelpartijen. Download onderstaand het formulier dat op jou van toepassing is.

Vul in op welke manier jij wil meewerken aan de uitvoeringsagenda en bij welke werkgroep je graag aansluit. Onderteken het formulier en mail het vervolgens naar info@opwegnaarzes.nl.

Werkgroepen overzicht

Werkgroep zero-emissiezones

  • Uitwerking uitgangspunten ZE-zones voor stadslogistiek
  • Toezicht en handhaving
  • Data, monitoring en evaluatie

Werkgroep Software

  • Logistieke concepten
  • Voordelen voor ZE-voertuigen, beperkingen voor niet-emissievrije voertuigen en duurzame inkoop
  • Communicatie

Werkgroep Hardware

  • ZE-vracht- en bestelauto’s en logistiek laad- en tankinfrastructuur

In de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek lees je in hoofdstuk 3 (pagina 7) meer over de lopende acties.

Partnerpagina

Wil je de naam van jouw bedrijf of organisatie op de partnerpagina van onze website? Mail ons dan ook een logo (in hoge resolutie) en contactgegevens. Zo kunnen andere partijen jou benaderen voor meer informatie over jouw aanpak voor duurzame mobiliteit.