case
Logistieke hub in leeuwarden laat zien hoe het kan

Leeuwarden trekt, via SPES, samen op met 3 andere noordelijke gemeenten richting hun zero-emissiezones. Een voorbeeld van een logistieke hub heeft de friese hoofdstad zelf al.

 20 oktober 2020 | Begin 2019 is Leeuwarden samen met Groningen, Assen en Súdwest-Fryslân een SPES-project gestart, om meer inzicht krijgen in lokale goederenstromen en de omvang van zero-emissiezones.

Hayo van der Meer, adviseur verkeer en vervoer gemeente Leeuwarden: “We proberen het proces richting duurzamere stadslogistiek zo efficiënt mogelijk in te richten. Denk hierbij aan gezamenlijke gesprekken met een bezorgdienst die in meerdere gemeenten werkzaam is, het inrichten van handhaving en het aanvragen van financiële ondersteuning. SPES helpt ons bij kennisuitwisseling en bij het leggen van contact met andere gemeenten.”

De samenwerking met ondernemers staat bij de gemeente Leeuwarden hoog in het vaandel. Van der Meer licht toe: “Als gemeente nemen wij een faciliterende rol aan, denk hierbij aan het instellen van ruimere venstertijden voor zero emissie. De binnenstadmanager vertegenwoordigt de ondernemers vanuit de stad bij ons aan tafel. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar bedrijf gezond kan houden.”

gemeente Leeuwarden

Foto: gemeente Leeuwarden

Aanpak: tijdswinst door bundeling paketten

In Leeuwarden worden producten en pakketjes die naar Terschelling moeten worden vervoerd efficiënt gebundeld door het bedrijf Transport Service Terschelling (TST). Daardoor hoeven minder voertuigen de oversteek te maken, en wordt er op het eiland zelf tijdswinst behaald bij het sorteren en herverdelen van de pakketten.

“Het efficiënt bundelen van logistieke stromen op één plek, zodat er zo min mogelijk transportbewegingen nodig zijn is voor veel steden een complexe opgave. Dit vanwege de vele verschillende transporteurs, die ieder hun eigen voorwaarden, afspraken en werkwijze hebben. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het kan.”

Hayo van der Meer
Als gemeente nemen wij een faciliterende rol aan, denk hierbij aan het instellen van ruimere venstertijden voor zero emissie.
Hayo van der Meer
adviseur verkeer en vervoer gemeente Leeuwarden